Zaštita i spašavanje

https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/zastita.png

Stožer zaštite i spašavanja Općine Evenik

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o zaštiti i spašavanju NN 174/04 i 79/07 i članka 5. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja  NN 40/08  i članka 29. Statuta Općine Ervenik „Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije 13/01 i 04/06 i 10/09 Općinsko vijeće Općine Ervenik na svojoj 4. sjednici održanoj dana 19. 10. 2009. donijelo je Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Ervenik.

Rješenje o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje
Članovi Stožera za zaštitu i spašavanje

Provedbeni plan zaštite od požara za 2022. godinu

P L A N motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara


Obavještavamo vas da je dana 25. ožujka 2022.  na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP objavljen Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.
Poveznica: pojedinačni smještaj
(Važno, na navedenoj stranici nalaze se i obrasci “Ponuda smještaja za raseljene osobe” i “Potvrda o nadzoru stambene jedinice“)


Izmjene i dopune (I.) Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Ervenik

Plan aktivnosti za požarnu sezonu 2022.

KOORDINATOR NA LOKACIJI

Odluka o osnivanju Stožera CZ Općine Ervenik

Odluka o imenovanju povjerenika CZ Općine Ervenik

Provedbeni plan zaštite od požara za 2021.

Plan aktivnosti za požarnu sezonu 2021.

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA Civilne zaštite za 2021.

SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Ervenik za period od 2021. do 2024. godine

Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite

Plan aktivnosti za požarnu sezonu 2020.

Analiza stanja sustava Civilne zaštite za 2019. godinu


Zahtjev za izdavanje propusnice


PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZASTITE – OPCINA ERVENIK

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA

Prilozi plana djelovanja Ervenik

TABLICA S PODACIMA O ČLANOVIMA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ERVENIK

ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ERVENIK

Poslovni o radu Stožera civilne zaštite Općine Ervenik


PLAN CIVILNE ZAŠTITE


PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA


Procjena ugroženosti ugroženosti stanovništva,materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Općine Ervenik


Službeno glasilo
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/glasilo-m.jpg
Javni natječaji
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/nazjecaji-m.jpg
Javna nabava
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/nabava-m.jpg
Zaželi za bolji Ervenik
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/zazeli-m.jpg

Zadnje dodane novosti

Prezentacija projekta “Zaželi za bolji Ervenik”
29ruj
Prezentacija projekta “Zaželi za bolji Ervenik”
Dana 28.09.2022. godine održana je početna prezentacija projekta „Zaželi za bolji Ervenik“, koji provodi Općina Ervenik. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici partnera i udruga civilnog društva koje djeluju na našem području.
Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
23kol
Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
JAVNI POZIV za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 6 (šest) mjeseci u sklopu projekta „Zaželi za bolji Ervenik“, UP.02.1.1.16.0219
Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
10kol
Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
JAVNI POZIV za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 6 (šest) mjeseci u sklopu projekta „Zaželi za bolji Ervenik“, UP.02.1.1.16.0219
OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ervenik
29srp
OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ervenik
Referent za komunalnu naknadu, društvene djelatnosti i socijalnu skrb – koordinator projekta Zaželi, faza III – 1 izvršitelj/ica
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/05/floating_image_home_03_03.png
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/05/floating_image_home_03_02.png
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/grb.png
Općina Ervenik zauzima površinu od 212,28 km2, što čini 7,1% teritorija Županije.
Općina Ervenik obuhvaća 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro polje, Oton, Pađene i Radučić