Zaštita i spašavanje

Plakat
Brošura
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/zastita.png

Plan aktivnosti za požarnu sezonu 2023.


Stožer zaštite i spašavanja Općine Evenik

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o zaštiti i spašavanju NN 174/04 i 79/07 i članka 5. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja  NN 40/08  i članka 29. Statuta Općine Ervenik „Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije 13/01 i 04/06 i 10/09 Općinsko vijeće Općine Ervenik na svojoj 4. sjednici održanoj dana 19. 10. 2009. donijelo je Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Ervenik.

Rješenje o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje
Članovi Stožera za zaštitu i spašavanje

POSLOVNIK O RADU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ERVENIK

Provedbeni plan zaštite od požara za 2022. godinu

P L A N motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara


Obavještavamo vas da je dana 25. ožujka 2022.  na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP objavljen Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.
Poveznica: pojedinačni smještaj
(Važno, na navedenoj stranici nalaze se i obrasci “Ponuda smještaja za raseljene osobe” i “Potvrda o nadzoru stambene jedinice“)


Izmjene i dopune (I.) Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Ervenik

Plan aktivnosti za požarnu sezonu 2022.

KOORDINATOR NA LOKACIJI

Odluka o osnivanju Stožera CZ Općine Ervenik

Odluka o imenovanju povjerenika CZ Općine Ervenik

Provedbeni plan zaštite od požara za 2021.

Plan aktivnosti za požarnu sezonu 2021.

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA Civilne zaštite za 2021.

SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Ervenik za period od 2021. do 2024. godine

Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite

Plan aktivnosti za požarnu sezonu 2020.

Analiza stanja sustava Civilne zaštite za 2019. godinu


Zahtjev za izdavanje propusnice


PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZASTITE – OPCINA ERVENIK

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA

Prilozi plana djelovanja Ervenik

TABLICA S PODACIMA O ČLANOVIMA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ERVENIK

ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ERVENIK

Poslovni o radu Stožera civilne zaštite Općine Ervenik


PLAN CIVILNE ZAŠTITE


PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA


Procjena ugroženosti ugroženosti stanovništva,materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Općine Ervenik


Službeno glasilo
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/glasilo-m.jpg
Javni natječaji
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/nazjecaji-m.jpg
Javna nabava
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/nabava-m.jpg
Zaželi za bolji Ervenik
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/zazeli-m.jpg

Zadnje dodane novosti

Srpsko privredno društvo raspisuje natječaje za dodjelu stipendija učenicima i studentima
26ruj
Srpsko privredno društvo raspisuje natječaje za dodjelu stipendija učenicima i studentima
I ove školske/akademske 2023./2024. godine Srpsko privredno društvo raspisuje natječaje za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz dva fonda: • Fonda „Vladimir Matijević“ za nadarene učenike i studente slabijih materijalnih mogućnosti i • Fonda „Ivana Vujnović“ za odlične studente.
Objavljen je natječaj za financiranje projekata u 2023. godini
16kol
Objavljen je natječaj za financiranje projekata u 2023. godini
Objavljen je natječaj za financiranje projekata u 2023. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina. Početak prijave moguć je od 14.08.2023.godine, a krajnji rok za prijavu na natječaj je 18.09.2023.godine.
Odgovorno ljetovanje
4srp
Odgovorno ljetovanje
U namjeri što boljeg preventivnog informiranja građana i turista o odgovornom ponašanju te pravilnim reakcijama u ljetnom razdoblju, u privitku Vam šaljemo informativni letak na hrvatskom i engleskom jeziku „ODGOVORNO LJETOVANJE“.
Volonterski centar Krka – Kreni Ravno Ka Aktivizmu
29lip
Volonterski centar Krka – Kreni Ravno Ka Aktivizmu
Ekološka udruga „Krka“ Knin u partnerstvu s Gradom Kninom, Općinom Biskupija, Općinom Ervenik, Općinom Promina, OŠ Domovinske zahvalnosti Knin, Veleučilištem Marko Marulić i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, područni ured Knin započela je s provedbom dvogodišnjeg programa Volonterski centar Krka - Kreni Ravno Ka Aktivizmu.
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/05/floating_image_home_03_03.png
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/05/floating_image_home_03_02.png
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/grb.png
Općina Ervenik zauzima površinu od 212,28 km2, što čini 7,1% teritorija Županije.
Općina Ervenik obuhvaća 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro polje, Oton, Pađene i Radučić