Volonterski centar Krka – Kreni Ravno Ka Aktivizmu

29.06.2023. | 10:17by JUO Ervenik

Ekološka udruga „Krka“ Knin u partnerstvu s Gradom Kninom, Općinom Biskupija, Općinom Ervenik, Općinom Promina, OŠ Domovinske zahvalnosti Knin, Veleučilištem Marko Marulić i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, područni ured Knin započela je s provedbom dvogodišnjeg programa Volonterski centar Krka – Kreni Ravno Ka Aktivizmu.

Ciljevi programa:

Promovirati vrijednosti volontiranja
Promovirati i razvijati volonterstvo na području Šibensko-kninske županije
Informirati građane o važnosti volonterstva
Educirati građane, posebno mlade i učenike, o značaju volonterstva i pravnim okvirima istog
Povećati broja građana (posebice mladih) uključenih u volonterske aktivnosti na području grada Knina, općine Biskupija, općine Ervenik i općine Promina
Jačanje vještina i kompetencija volontera
Povećati broj volontera
Povećati broj organizatora volontiranja
Unaprijediti vještine organizatora volontiranja
Povećati broj volonterskih akcija u zajednici
Unaprijediti partnerske odnose između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave te drugih institucija na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini
Poticati razvoj novih oblika volontiranja
Poticati inkluzivno volontiranje
Unaprijediti vrednovanje volontiranja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem za pomoć u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju
Povećati vidljivost primjera dobre prakse u volontiranju te promovirati vrijednosti volontiranja
Poticati na građanski aktivizam
Poticati na društvenu uključenost stanovništva
Doprinijeti povećanju broja građana uključenih u volonterske aktivnosti
Unaprijediti partnerske odnose OCD-a i JLS-a
Jačati ulogu OCD-a u zajednici
Doprinijeti smanjenju broja nezaposlenih

Provedbom programa organizirat će se brojne aktivnosti i volonterske akcije te ovim putem pozivamo zainteresirane građane da nam se obrate ako žele volontirati te organizatore volontiranja koje žele unaprijediti svoje kapacitete da nam se obrate na tel: 022 664608 ili na e mail: ekoloska.udruga.krka@si.t-com.hr

LINK NA ČLANAK: Članak

https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/grb.png
Općina Ervenik zauzima površinu od 212,28 km2, što čini 7,1% teritorija Županije.
Općina Ervenik obuhvaća 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro polje, Oton, Pađene i Radučić