RAZVOJ

Provedbeni program Općine Ervenik

za mandatno razdoblje 2021. - 2025.
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/12/provedbeni.png

Provodbeni program

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE ERVENIK za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine

Provedbeni je program Općine Ervenik fokusiran na ključne projekte i aktivnosti koje će kroz
sljedeće četiri godine povećati kvalitetu života stanovnika u svim segmentima. Ovaj program
rezultat je suradnje značajnog broja dionika, a usmjeren je prvenstveno na ostvarenje ciljeva u
području odgoja i obrazovanja, unapređenja komunalne infrastrukture i poboljšanja kvalitete
stanovanja i životnog standarda.

Preuzmi: Provedbeni program – Općina Ervenik (pdf)
Službeno glasilo
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/glasilo-m.jpg
Javni natječaji
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/nazjecaji-m.jpg
Javna nabava
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/nabava-m.jpg
Zaželi za bolji Ervenik
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/zazeli-m.jpg
KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI

Vama na usluzi

Adresa
Butiga 24,
22306 Ervenik
Telephone
+385 22 642 360
Email us
opcina.ervenik@gmail.com
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/grb.png
Općina Ervenik zauzima površinu od 212,28 km2, što čini 7,1% teritorija Županije.
Općina Ervenik obuhvaća 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro polje, Oton, Pađene i Radučić