Prostorni planovi

https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/plan.png
  1. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ervenik („Službeni vjesnik“  br. 10/07), POVEZNICA
  2.  Odluka o donošenju Izmjena i dopuna (I) Prostornog plana uređenja Općine Ervenik („Službeni vjesnik“ br. 9/11), POVEZNICA
  3.  Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Pađene („Službeni vjesnik“ br. 77/12), POVEZNICA
  4.  Odluka o donošenju Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Ervenik („Službeni vjesnik“ br. 2/18), POVEZNICA
  5.  Amandman na Izmjene i dopune (II) Prostornog plana uređenja Općine Ervenik („Službeni vjesnik“ br. 2/18), POVEZNICA

Izvješće o JR PPUO Ervenik-II_srpanj_2017.

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Ervenik – Namjena

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Ervenik – Promet

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Ervenik – Infrastrukturni sustavi

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Ervenik – Građevinska područja

TEKSTUALNI DIO_Izmjene i dopune prostornog plana Općine Ervenik

Prostorni plan uređenja Općine Ervenik objavljen je u „Službenom vjesniku“ Šibensko-kninkse županije br. 10/07

  1. Izmjene i dopune PPUO Ervenik objavljene su u „Službenom vjesniku“ Šibensko – kninske županije br. 9/11
  2. Urbanistički Plan uređenja poduzetničke zone Pađene objavljen je u „Službenom vjesniku“ Šibensko-kninske županije br. 7/12
Službeno glasilo
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/glasilo-m.jpg
Javni natječaji
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/nazjecaji-m.jpg
Javna nabava
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/nabava-m.jpg
Zaželi za bolji Ervenik
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/zazeli-m.jpg

Zadnje dodane novosti

JAVNI POZIV za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 33 mjeseca u sklopu projekta „Zaželi ruku podrške“, SF.3.4.11.01.0560
6lip
JAVNI POZIV za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 33 mjeseca u sklopu projekta „Zaželi ruku podrške“, SF.3.4.11.01.0560
 Naziv radnog mjesta: pružatelj/ica usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama sa invaliditetom  Broj traženih radnika/ica: 17 (sedamnaest)
POZIV NA DOSTAVU PONUDA  U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE PAKETA KUĆANSKIH I OSNOVNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA U SKLOPU PROJEKTA „ZAŽELI RUKU PODRŠKE“
4lip
POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE PAKETA KUĆANSKIH I OSNOVNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA U SKLOPU PROJEKTA „ZAŽELI RUKU PODRŠKE“
OPĆI PODACI 1.1. Podaci o naručitelju Naziv i sjedište Naručitelja: Općina Ervenik, Butiga 24, 22306 Ervenik, OIB: 92918905402 Telefon: 022/642-360 Internetska adresa: www.ervenik.hr Adresa elektroničke pošte: opcina.ervenik@gmail.com Odgovorna osoba Naručitelja: Predrag Burza, općinski načelnik 1.2. Osoba zadužena za kontakt Jelena Puača, voditeljica projekta, e-mail: opcina.ervenik@gmail.com Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih...
Započela provedba druge godine programa “Volonterski centar Krka – Kreni Ravno Ka Aktivizmu”
30svi
Započela provedba druge godine programa “Volonterski centar Krka – Kreni Ravno Ka Aktivizmu”
Započela je provedba druge godine programa”Volonterski centar Krka – Kreni Ravno Ka Aktivizmu” koji provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin u partnerstvu s Gradom Kninom, Općinom Biskupija, Općinom Ervenik, Općinom Promina, OŠ Domovinske zahvalnosti Knin, Veleučilištem „Marko Marulić“ u Kninu i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, područni ured Knin. Cilj programa je promoviranje i razvoj volonterstva,...
JAVNI POZIV za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od četiri ( 4 ) mjeseca u  Programu javnih radova- „Uredimo javni prostor“
14svi
JAVNI POZIV za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od četiri ( 4 ) mjeseca u  Programu javnih radova- „Uredimo javni prostor“
I  Opis Programa, aktivnosti i poslovi koje će obavljati osobe uključene u javni rad:   Javnim radom u Općini Ervenik planira se zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada koji zbog prometne izoliranosti nisu konkurentni za zapošljavanje u drugim mjestima, te općenito poboljšanje života u lokalnoj zajednici kroz uređenje objekata i uređaja od javnog...
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/05/floating_image_home_03_03.png
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/05/floating_image_home_03_02.png
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/grb.png
Općina Ervenik zauzima površinu od 212,28 km2, što čini 7,1% teritorija Županije.
Općina Ervenik obuhvaća 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro polje, Oton, Pađene i Radučić