Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik

21.06.2023. | 12:32by JUO Ervenik

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINE ERVENIK
OPĆINSKO VIJEĆE
22 306 Ervenik, Butiga 24
Broj: 12/23.
Ervenik, 11.06.2023.g

Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik (”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije, broj 04/06 i 10/09) i članka 34. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 1/21) sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik za dan 26. 06. 2023. god. (petak) koja će se održati u Erveniku – prostorije vijećnice s početkom rada u 11.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

D n e v n i   r e d

1. Evidencija odaziva vijećnika, utvrđivanje kvoruma
2. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Ervenik
3. Aktualni sat
4. Donošenje Odluke o o učlanjenju u Lokalnu akcijsku grupu Krka
5. Donošenje Odluke o prodaji komunalnog vozila
6. Razno

Predsjednik
Mirko Kovačević, prof.

https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/grb.png
Općina Ervenik zauzima površinu od 212,28 km2, što čini 7,1% teritorija Županije.
Općina Ervenik obuhvaća 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro polje, Oton, Pađene i Radučić