Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća

19.12.2022. | 11:05by JUO Ervenik

Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  (”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije,  broj 04/06 i 10/09) i članka 34. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 1/21) sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan 28. 12. 2022. god.  (srijeda) koja će se održati u Erveniku – prostorije vijećnice s početkom rada u 11.00 h.

 

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

 

D n e v n i   r e d

 1. Evidencija odaziva vijećnika, utvrđivanje kvoruma
 2. Verifikacija zapisnika sa prethodne 9. sjednice Vijeća
 3. Aktualni sat
 4. Donošenje:
  – Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ervenik za 2022. godinu
  – Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  – Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.godinu
  – Izmjena i dopuna Programa javnih potreba socijalne skrbi za 2022.godinu
  – Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu za 2022. godinu
  – Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

 

 1. Donošenje:
  – Proračuna Općine Ervenik za 2023. s dvogodišnjim projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  – Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  – Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.godinu
  – Programa javnih potreba socijalne skrbi za 2023.godinu
  – Programa javnih potreba u vatrogastvu za 2023. godinu
  – Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu
  – Programa javnih potreba Hrvatske gorske službe spašavanja Šibensko kninske županije
  – Odluke o izvršenju proračuna za 2023.godinu

6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Erevnik za 2023. godinu

7. Donošenje Analize sustava CZ  za 2022. godinu u Općini Ervenik

8. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava CZ za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnji period

9. Razno

 

Predsjednik

Mirko Kovačević, prof.

https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/grb.png
Općina Ervenik zauzima površinu od 212,28 km2, što čini 7,1% teritorija Županije.
Općina Ervenik obuhvaća 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro polje, Oton, Pađene i Radučić