Povijest Ervenika

Dosadašnja istraživanja i saznanja o ovom prostoru nedvojbeno svjedoče o kontinuitetu naseljenosti od prapovijesnih vremena do naših dana.

Razne ljudske civilizacije i kulture koje su se smjenjivale tijekom stoljeća ostavile su brojne tragove svoje materijalne kulture na tom prostoru od pretpovijesnih gomila i gradina, rimskih građevina i groblja, starokršćanskih i ranosrednjovjekovnih crkvica do obrambenih građevina.

https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/povijest.png

Značajni lokaliteti graditeljske baštine su: arheološka zona Ivoševci – Mokro Polje – Radučić, obrambene građevine Otonska gradina i Keglevića gradina u Mokrom Polju i akvadukt izvor Glib – Stara straža – Očestovo – Radučić.

Arheoloških lokaliteta ima na cijelom prostoru općine. Zastupljene su manje-više sve povijesne epohe,  značaj pojedinog lokaliteta ne ogleda se u veličini i brojci nalaza već u činjenicama slojevitosti nalaza i potvrde o kontinuitetu življenja na tom prostoru.

Od ranog eneolitskog doba započinje proces zaposjedanja pojedinih brežuljaka kao ljudskih staništa u obliku gradina (utvrda), a što traje kroz cijelo metalno doba. Gradine su utvrđena naselja, utvrđeni zbjegovi i osmatračnice.

U ranom brončanom dobu počelo je utvrđivanje lokaliteta gradinskog tipa kamenim bedemima u suhozidnoj tehnici. Zidovi su izrađeni od razbijenih većih kamenih komada, bez ikakve obrade površine. Nastambe u gradinama su pretežno kvadratne ili kružne kamene suhozidine. To su ujedno i prvi začeci fortifikacija na ovom prostoru, a što će biti milenijska građevinska konstanta ovog kraja.

U željeznom dobu nastaju gradine s gornjom utvrdom i donjim podgradinskim, utvrđenim ili neutvrđenim prostorom. Uglavnom su podignute na rubovima kraških polja i riječnih dolina, te iznad značajnih prethistorijskih prometnih pravaca. U osnovi su imale zadatak da zaštite pašnjake i da u slučaju opasnosti budu pribježište okolnom stanovništvu.

Iz perioda rimske antike je dokazano da su na području općine Ervenik bila naseljena područja naselja Mokro Polje, Oton i Pađene. Posebno je atraktivno arheološko nalazište u neposrednoj blizini općinske granice, ostaci rimskog amfitetara u Burnumu iz 55. god. p.n.e. gdje je obitavala jedna od najevićih vojni 11. Rimske legije. Iz tog vremena vidljivi su ostaci rimskog vodovoda.

U razvijenom srednjem vijeku, u vrijeme uznapredovalih feudalnih odnosa dolazi do rivaliteta moćnih feudalnih obitelji.

Provale Tatara, feudalni antagonizmi, borba za ugarsko prijestolje, uplitanje Venecije i pojava nove svjetske sile Osmanskog carstva, uvjetovalo je da se na ovom području obnavljaju ili grade nove utvrde. Danas su najpoznatije Otonska gradina u Otonu, Keglevića gradina u Mokrom Polju s ostacima kule hrvatske plemićke obitelji Keglavić i Grad u Radučiću. Utvrde su djelomično očuvane, a vrijedne su kao spomenici fortifikacijske arhitekture kasnog srednjeg vijeka.

Sve do početka 15. stoljeća ovaj kraj dijeli sudbinu oskudne  srednjovjekovne graditeljske baštine, a kad k tomu pridodamo da je stanovništvo preživljavalo prvenstveno od bavljenja nomadskim stočarstvom, manje vezano uz zemlju, onda je to i razumljivo.

Pored hrvatskih plemena doseljenih kroz 7. i 8. st. prema mletačkim izvorima i izvorima hrvatske dvorske kancelarije česti su stanovnici ovog kraja tzv.„Morlaci“ (Morlachi) ili „Vlahi“ koji su ostavili određeno obilježje u smjeni civilizacija i kultura. Zvali su ih i „Mavrovlasi“ ili „Crni vlasi“ i autohtono je stanovništvo Dalmacije. „Vlahi“ je sinonim za „stočare“, nomadskog tipa. Imali su svoje stanove „catone“ (katuni), kada dolaze na ispašu na mletačkim terenima. Ostataka takvih stanova ima u ovom podvelebitskom kraju kao nastavak tradicije romaniziranog autohtonog stanovništva Dalmacije. „Vlah“ je bio geografski, a ne nacionalni pojam. (Grga Novak).

Službeno glasilo
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/glasilo-m.jpg
Javni natječaji
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/nazjecaji-m.jpg
Javna nabava
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/nabava-m.jpg
Zaželi za bolji Ervenik
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/zazeli-m.jpg

Zadnje dodane novosti

JAVNI POZIV za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od četiri ( 4 ) mjeseca u  Programu javnih radova- „Uredimo javni prostor“
14svi
JAVNI POZIV za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od četiri ( 4 ) mjeseca u  Programu javnih radova- „Uredimo javni prostor“
I  Opis Programa, aktivnosti i poslovi koje će obavljati osobe uključene u javni rad:   Javnim radom u Općini Ervenik planira se zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada koji zbog prometne izoliranosti nisu konkurentni za zapošljavanje u drugim mjestima, te općenito poboljšanje života u lokalnoj zajednici kroz uređenje objekata i uređaja od javnog...
JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNIH SKUPINA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „ZAŽELI RUKU PODRŠKE“
6svi
JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNIH SKUPINA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „ZAŽELI RUKU PODRŠKE“
Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih pripadnika ciljnih skupina na teritoriji Općine Ervenik, Općine Kistanje i Grada Knina o mogućnosti sudjelovanja u provedbi projekta „Zaželi ruku podrške“ koji provodi Općina Ervenik, te prikupljanja podataka i stvaranja popisa pripadnika ciljnih skupina kojima će se pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.
OGLAS za prijam radnika/ce u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe projekta „Zaželi ruku podrške“ kodni broj SF.3.4.11.01.560
2svi
OGLAS za prijam radnika/ce u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe projekta „Zaželi ruku podrške“ kodni broj SF.3.4.11.01.560
Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za otvoreni trajni poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ broj poziva: SF.3.4.11.01.0560 i članka 47. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.1/21), Općinski načelnik Općine...
Obavijest vlasnicima i posjednicima šuma
26tra
Obavijest vlasnicima i posjednicima šuma
Obavijest vlasnicima i posjednicima šuma o mogućnostima ostvarivanja prava na novčane potpore i besplatne savjetodavne usluge Ministarstva poljoprivrede-Sektora za šume privatnih šumoposjednika
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/05/floating_image_home_03_03.png
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/05/floating_image_home_03_02.png
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/grb.png
Općina Ervenik zauzima površinu od 212,28 km2, što čini 7,1% teritorija Županije.
Općina Ervenik obuhvaća 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro polje, Oton, Pađene i Radučić