PODUZETNIŠTVO

Poduzetničke zone

https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/poduzetnistvo.png

Poduzetničke zone

U svrhu razvoja malog i srednjeg poduzetništva Prostornim planom uređenja Općine Ervenik (PPUO) na općinskom prostoru planirano je pet poduzetničkih zona:

1. Poduzetnička zona Ervenik
2. Poduzetnička zona Radučić
3. Poduzetnička zona „Ilići“ – Pađene i
4. Poduzetnička zona „Šegani“ – Pađene
5. Poduzetnička zona Pađene

Za Poduzetničku zonu „Pađene“ površine 29,2 ha izrađen je i donešen Urbanistički plan uređenja „Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije br. 7/12. Radi izdvajanja iz šumsko-gospodarske osnove u postupku je izrada je Parcelacijskog elaborata i rješavanje imovinsko-pravnih poslova pri nadležnim tijelima Republike Hrvtaske. „Zona“ je namjenjena za razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području Općine.

Poduzetnička zona “Pađene”

ODLUKU o donošenju Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Pađene u Općini Ervenik
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA poduzetničke zone „PAĐENE“

Službeno glasilo
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/glasilo-m.jpg
Javni natječaji
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/nazjecaji-m.jpg
Javna nabava
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/nabava-m.jpg
Zaželi za bolji Ervenik
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/zazeli-m.jpg
KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI

Vama na usluzi

Adresa
Butiga 24,
22306 Ervenik
Telephone
+385 22 642 360
Email us
opcina.ervenik@gmail.com
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/grb.png
Općina Ervenik zauzima površinu od 212,28 km2, što čini 7,1% teritorija Županije.
Općina Ervenik obuhvaća 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro polje, Oton, Pađene i Radučić