Odluke općinskog načelnika

Sve Odluke Općinskog načelnika Općine Ervenik od 15.7.2021. godine objavljuju se u Službenog glasilu Općine Ervenik i dostupne su na ovom linku: https://arhiva.ervenik.hr/glasilo/

Službeno glasilo Općine Ervenik izlazi prema potrebi. | Početak objave je 15.7.2021. | ISSN: 2787-7957

2022.

PRAVILNIK O RADU za radnike koji se ne smatraju službenicima i namještenicima u smislu Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Odluka o početku postupka jednostavne nabave (Ev.br.nabave 1/22)

Izmjene i dopune (I.) Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Ervenik

Plan klasifikacijskih oznaka za 2022. godinu.

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Ervenik za objavu

Izvješće o izvršenju Programa-održ.kom_infr_za_2021.

Izvješće o izvršenju Programa socijalne pomoći za 2021.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje za 2021.godinu

Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za 2021. god.

Izvješće o izvršenju Programa – kultura 2021.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu Općine Ervenik za 2021.g.

Ispravak Plana klasifikacijskih oznaka za 2022. godinu

2021.

Plan prijema u službu za 2021. godinu

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Odluka o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ervenik

2020.

Plan klasifikacijskih oznaka za 2021.

Plan prijema u službu za 2020. godinu

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Ervenik

2019.

ODLUKA o proceduri naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih, a ne neplaćenih potraživanja Općine Ervenik

Plan-prijema-u-službu-za-2019.-godinu

Izmjene i dopune (III) Pravilnika o korištenju vozila i mobitela

Službeni vjesnik 5/2019

PRAVILNIK o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ervenik …………………………. 9

2018.

Plan-prijema-u-službu-za-2018.-godinu


2016.

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika JUO Općine Ervenik

Odluka o imenovanju sluzbenik za informiranje

Odluka o katalogu informacija

Plan prijema u službu za 2016. godinu


2015.

–> Stvranje ugovornih obveza_procedura
–> Procedura zaprimanja racuna


„Službeni vjesnik“ Šibensko – kninske županije br. 5/2015

OPĆINA ERVENIK – OPĆINSKI NAČELNIK

  1. PLAN prijema u službu za 2015. godinu ……. str. 56
  2. SISTEMATIZACIJA radnih mjesta u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ervenik ……………………….str.57

2013.

Izmjene i dopune (II) PRAVILNIK-a o načinu uporabe i prava vezanih za korištenje službenih vozila, reprezentacije, mobilnih službenih telefona te potpisivanja narudžbi

„Službeni vjesnik“ Šibensk-kninske županije br. 2

OPĆINSKI NAČELNIK

  1. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Ervenik za 2012. godinu
  2. Plan nabave Općine Ervenik za 2013. godinu

2012.

1. PLAN nabave u Općini Ervenik za 2012. godinu (br.4., str. 63)

2011.

1. ODLUKA o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 1., str. 82)

2. PRAVILNIK o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ervenik (br. 1., str. 82)

3. PRAVILNIK o dodatku za uspješnost na radu  (br. 1., str. 84)

4. PLAN prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ervenik za 2011. godinu (br. 5., str. 56)

5. PLAN nabave Općine Ervenik za 2011. godinu

2010.

1. Izmjene i dopune (I) PRAVILNIK-a o načinu uporabe i prava vezanih za korištenje službenih vozila, reprezentacije, mobilnih službenih telefona te potpisivanja narudžbi

2. ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora u Općini Ervenik  ( Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 14., str. 47)

2009.

1. PRAVILNIK o načinu uporabe i prava vezanih za korištenje službenih vozila, reprezentacije,mobilnih službenih telefona te potpisivanja narudžbi

https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/nacelnik2.jpg
Službeno glasilo
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/glasilo-m.jpg
Javni natječaji
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/nazjecaji-m.jpg
Javna nabava
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/nabava-m.jpg
Zaželi za bolji Ervenik
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/zazeli-m.jpg

Zadnje dodane novosti

Prezentacija projekta “Zaželi za bolji Ervenik”
29ruj
Prezentacija projekta “Zaželi za bolji Ervenik”
Dana 28.09.2022. godine održana je početna prezentacija projekta „Zaželi za bolji Ervenik“, koji provodi Općina Ervenik. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici partnera i udruga civilnog društva koje djeluju na našem području.
Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
23kol
Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
JAVNI POZIV za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 6 (šest) mjeseci u sklopu projekta „Zaželi za bolji Ervenik“, UP.02.1.1.16.0219
Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
10kol
Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
JAVNI POZIV za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 6 (šest) mjeseci u sklopu projekta „Zaželi za bolji Ervenik“, UP.02.1.1.16.0219
OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ervenik
29srp
OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ervenik
Referent za komunalnu naknadu, društvene djelatnosti i socijalnu skrb – koordinator projekta Zaželi, faza III – 1 izvršitelj/ica
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/05/floating_image_home_03_03.png
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/05/floating_image_home_03_02.png
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/grb.png
Općina Ervenik zauzima površinu od 212,28 km2, što čini 7,1% teritorija Županije.
Općina Ervenik obuhvaća 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro polje, Oton, Pađene i Radučić