Odluka o datumu održavanja dražbe za prodaju rabljenog službenog  vozila

26.06.2023. | 21:07by JUO Ervenik

Na temelju  članka 47. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“ br. 1/21) i članka 5. Odluke o prodaji rabljenog službenog  vozila  („Službeno glasilo Općine Ervenik“, broj 14/23) Općinski načelnik donio je

ODLUKU o datumu održavanja dražbe za prodaju
rabljenog službenog  vozila

Članak 1.

Datum održavanja dražbe za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Ervenik određuje se za dan 04. srpnja 2023. godine koja će se održati u Radučiću ispred stare osnovne škole s početkom u 11.00 sati.

Članak 2.

Ova odluka biti će objavljena na službenim Internet stranicama i na oglasnoj ploči Općine Ervenik .

 

KLASA: 024-01/23-01/10
URBROJ: 20182-147-01-23-1
Ervenik, 26.06.2023. god.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Predrag Burza, dipl. oec

https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/grb.png
Općina Ervenik zauzima površinu od 212,28 km2, što čini 7,1% teritorija Županije.
Općina Ervenik obuhvaća 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro polje, Oton, Pađene i Radučić