Obavijest vlasnicima i posjednicima šuma

26.04.2024. | 14:00by JUO Ervenik

Obavijest vlasnicima i posjednicima šuma o mogućnostima ostvarivanja prava na novčane potpore i besplatne savjetodavne usluge Ministarstva poljoprivrede-Sektora za šume privatnih šumoposjednika

 

  • mogućnost korištenja potpora Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike EU
  • mogućnost korištenja sredstava iz Fonda za općekorisne funkcije šuma (OKFŠ);

 

U Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike  ZPP 2023-.2027. slijedeće intervencije ruralnog razvoja vezane su za šumarski sektor:

 

72.01.Potpora za ograničenje u gospodarenju šumama(Natura 2000, NKS)  

Visina potpore: Prema kalkulaciji (a prosječno 200€/Ha)

https://www.apprrr.hr/72-01-area-natura-2000-potpore-za-ogranicenje-u-gospodarenju-sumama-natura-2000-nks/

73.04. Izgradnja i uređenje poučnih staza i prateće infrastrukture

Visina potpore od 5.000 – 100.000 EUR.

https://www.apprrr.hr/73-04-ulaganja-izgradnja-i-uredenje-poucnih-staza-i-pratece-infrastrukture/

73.05.Rekonstrukcija (konverzija) degradiranih šuma 

Visina potpore: od 10.000 – 1.000.000 EUR-a.

https://www.apprrr.hr/73-05-ulaganja-rekonstrukcija-konverzija-degradiranih-suma/

73.06. Modernizacija šumskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji šumskog reprodukcijskog materijala

Visina potpore: 5.000 – 700.000 EUR-a.

https://www.apprrr.hr/73-06-ulaganja-modernizacija-sumarskih-tehnologija-u-pridobivanju-drva-sumskouzgojnim-radovima-i-proizvodnji-srm-a-sumskog-reprodukcijskog-materijala/

73.07. Modernizacija tehnologija u predindustrijskoj preradi drva

 Visina potpore je od 10.000 – 1.000.000 EUR-a.

https://www.apprrr.hr/73-07-ulaganja-modernizacija-tehnologija-u-predindustrijskoj-preradi-drva/

73.08. Izgradnja šumske infrastrukture

Visina potpore – od 10.000 do 1.000.000 EUR

https://www.apprrr.hr/73-08-ulaganja-izgradnja-sumske-infrastrukture/

73.09. Promocija šumskih proizvoda i usluga

Visina potpore – od 5.000 – 100.000 EUR.

https://www.apprrr.hr/73-09-ulaganja-promocija-drvnih-i-nedrvnih-sumskih-proizvoda-i-usluga/

Subvencioniranje radova u šumama malih šumoposjednika iz nacionalnih izvora financiranja (Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma-OKFŠ)

Vrste radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika financirani iz ovih izvora:

  1. prirodna obnova šuma
  2. umjetna obnova šuma
  3. njega šuma
  4. podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu
  5. sanacija i obnova šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima
  6. zaštite šuma od štetnih organizama i požara (suzbijanje biljnih bolesti; suzbijanje biljnih štetnika; suzbijanje glodavaca; podizanje, održavanje i uklanjanje zaštitnih ograda; zaštita od divljači i domaćih Životinja’ orezivanje donjih grana u kulturama i sastojinama crnogorice te izrada, postavljanje i održavanje zaštitnih brklji) |

7 . održavanja izvora, bunara i cisterni.

Iznos potpore ovisi o vrsti izvršenih radova, obračunava se prema Pravilniku.

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/sume/sume_privatnih/Javni%20poziv.pdf

 

Za sve informacije možete se obratiti nadležnom službeniku Ministarstva poljoprivrede

Kontakt :

Ksenija Franulović, dipl. ing. šumarstva, viša savjetnica

Trg Hrvatske bratske zajednice 8, 21000 Split

Tel: +385 21 609 018

Mob: +385 99 210 9501

E-pošta: ksenija.franulovic@mps.hr

Web-adresa: poljoprivreda.gov.hr

https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/grb.png
Općina Ervenik zauzima površinu od 212,28 km2, što čini 7,1% teritorija Županije.
Općina Ervenik obuhvaća 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro polje, Oton, Pađene i Radučić