Obavijest o izbornom dežurstvu

06.04.2023. | 15:37by JUO Ervenik

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE ERVENIK

IZBORNIM SUDIONICIMA

O B A V I J E S T

Za vrijeme trajanja rokova za zaprimanje prijedloga lista kandidata i kandidatura, kao i za sve ostale upite, molimo kontaktirati:

– predsjednika OIP-a Općine Ervenik

Joško Nedoklan
mob: 0997353137
email: oip.ervenik@izbori.hr

ili
– članicu OIP-a Općine Ervenik

Vjolca Memčaj Slavić
mob: 0915644129
email: oip.ervenik@izbori.hr

Dežurstva OIP-a određuju se kako slijedi:

– od 4. travnja 2023. do 7. travnja 2023. od 9,00 do 15,00 sati
– od 8. travnja 2023. do 10. travnja 2023. od 9,00 do 13,00 sati
– od 11. travnja 2023. do 13. travnja 2023. od 9,00 do 15,00 sati
– 14. travnja 2023. od 9,00 do 20,00 sati
– 15. travnja 2023. od 9,00 do 24,00 sati

Knin, 4. travnja 2023.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE ERVENIK

https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/grb.png
Općina Ervenik zauzima površinu od 212,28 km2, što čini 7,1% teritorija Županije.
Općina Ervenik obuhvaća 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro polje, Oton, Pađene i Radučić