Mjesna samouprava

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad mještana.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Vijeća,

https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/mjesni-odbor.png
Popis mjesnih odbora s kontaktima

Mjesni odbor Ervenik, Ervenik, Butiga 24, 022 642 360

Mjesni odbor Mokro Polje, Mokro Polje, Mokro Polje Centar 6, 022 642 360

Mjesni odbor Radučić, Radučić, Radučić Centar 2, 022 643 221

Mjesni odbor Pađene, Pađene, Pađene 31, 022 642 360

Mjesni odbor Oton, Oton, Oton Bender 26, 022 642 360

PREDSJEDNICI VIJEĆA MJESNIH ODBORA
U OPĆINI ERVENIK

1. Mjesni odbor Ervenik – Zeljko Arambašić
2. Mjesni odbor Mokro Polje – Boris Opačić
3. Mjesni odbor Radučić – Predrag Šimpraga
4. Mjesni odbor Pađene – Dušanka Trivić
5. Mjesni odbor Oton – Nikola Vujnović

1. konstituirajuća sjednica vijeća mjesnih odbora Općine Ervenik održana je dana 09.07. 2015.god. u prostorijama vijeća MO Radučić u Radučiću s početkom rad u 10.00 sati.

ZAPISNIK S 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE ERVENIK ovdje.


Vijeće mjesnog odbora Ervenik održalo je izvanrednu sjednicu Vijeća na kojoj je za novog predsjednika imenovan g. Željko Arambašić iz Ervenika, a dosadašnjem predsjedniku Radi Kovačeviću zbog iznenadne smrti minutom šutnje odana je posljedna počast.

Zapisnik sa sjednice možete pogledati na poveznici ovdje. 

Službeno glasilo
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/glasilo-m.jpg
Javni natječaji
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/nazjecaji-m.jpg
Javna nabava
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/nabava-m.jpg
Zaželi za bolji Ervenik
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/zazeli-m.jpg

Zadnje dodane novosti

JAVNI POZIV za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od četiri ( 4 ) mjeseca u  Programu javnih radova- „Uredimo javni prostor“
14svi
JAVNI POZIV za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od četiri ( 4 ) mjeseca u  Programu javnih radova- „Uredimo javni prostor“
I  Opis Programa, aktivnosti i poslovi koje će obavljati osobe uključene u javni rad:   Javnim radom u Općini Ervenik planira se zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada koji zbog prometne izoliranosti nisu konkurentni za zapošljavanje u drugim mjestima, te općenito poboljšanje života u lokalnoj zajednici kroz uređenje objekata i uređaja od javnog...
JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNIH SKUPINA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „ZAŽELI RUKU PODRŠKE“
6svi
JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNIH SKUPINA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „ZAŽELI RUKU PODRŠKE“
Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih pripadnika ciljnih skupina na teritoriji Općine Ervenik, Općine Kistanje i Grada Knina o mogućnosti sudjelovanja u provedbi projekta „Zaželi ruku podrške“ koji provodi Općina Ervenik, te prikupljanja podataka i stvaranja popisa pripadnika ciljnih skupina kojima će se pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.
OGLAS za prijam radnika/ce u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe projekta „Zaželi ruku podrške“ kodni broj SF.3.4.11.01.560
2svi
OGLAS za prijam radnika/ce u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe projekta „Zaželi ruku podrške“ kodni broj SF.3.4.11.01.560
Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za otvoreni trajni poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ broj poziva: SF.3.4.11.01.0560 i članka 47. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.1/21), Općinski načelnik Općine...
Obavijest vlasnicima i posjednicima šuma
26tra
Obavijest vlasnicima i posjednicima šuma
Obavijest vlasnicima i posjednicima šuma o mogućnostima ostvarivanja prava na novčane potpore i besplatne savjetodavne usluge Ministarstva poljoprivrede-Sektora za šume privatnih šumoposjednika
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/05/floating_image_home_03_03.png
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/05/floating_image_home_03_02.png
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/grb.png
Općina Ervenik zauzima površinu od 212,28 km2, što čini 7,1% teritorija Županije.
Općina Ervenik obuhvaća 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro polje, Oton, Pađene i Radučić