Mjesna samouprava

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad mještana.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Vijeća,

https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/mjesni-odbor.png
Popis mjesnih odbora s kontaktima

Mjesni odbor Ervenik, Ervenik, Butiga 24, 022 642 360

Mjesni odbor Mokro Polje, Mokro Polje, Mokro Polje Centar 6, 022 642 360

Mjesni odbor Radučić, Radučić, Radučić Centar 2, 022 643 221

Mjesni odbor Pađene, Pađene, Pađene 31, 022 642 360

Mjesni odbor Oton, Oton, Oton Bender 26, 022 642 360

PREDSJEDNICI VIJEĆA MJESNIH ODBORA
U OPĆINI ERVENIK

1. Mjesni odbor Ervenik – Zeljko Arambašić
2. Mjesni odbor Mokro Polje – Boris Opačić
3. Mjesni odbor Radučić – Predrag Šimpraga
4. Mjesni odbor Pađene – Dušanka Trivić
5. Mjesni odbor Oton – Nikola Vujnović

1. konstituirajuća sjednica vijeća mjesnih odbora Općine Ervenik održana je dana 09.07. 2015.god. u prostorijama vijeća MO Radučić u Radučiću s početkom rad u 10.00 sati.

ZAPISNIK S 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE ERVENIK ovdje.


Vijeće mjesnog odbora Ervenik održalo je izvanrednu sjednicu Vijeća na kojoj je za novog predsjednika imenovan g. Željko Arambašić iz Ervenika, a dosadašnjem predsjedniku Radi Kovačeviću zbog iznenadne smrti minutom šutnje odana je posljedna počast.

Zapisnik sa sjednice možete pogledati na poveznici ovdje. 

Službeno glasilo
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/glasilo-m.jpg
Javni natječaji
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/nazjecaji-m.jpg
Javna nabava
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/nabava-m.jpg
Zaželi za bolji Ervenik
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/zazeli-m.jpg

Zadnje dodane novosti

Prezentacija projekta “Zaželi za bolji Ervenik”
29ruj
Prezentacija projekta “Zaželi za bolji Ervenik”
Dana 28.09.2022. godine održana je početna prezentacija projekta „Zaželi za bolji Ervenik“, koji provodi Općina Ervenik. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici partnera i udruga civilnog društva koje djeluju na našem području.
Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
23kol
Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
JAVNI POZIV za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 6 (šest) mjeseci u sklopu projekta „Zaželi za bolji Ervenik“, UP.02.1.1.16.0219
Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
10kol
Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
JAVNI POZIV za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 6 (šest) mjeseci u sklopu projekta „Zaželi za bolji Ervenik“, UP.02.1.1.16.0219
OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ervenik
29srp
OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ervenik
Referent za komunalnu naknadu, društvene djelatnosti i socijalnu skrb – koordinator projekta Zaželi, faza III – 1 izvršitelj/ica
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/05/floating_image_home_03_03.png
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/05/floating_image_home_03_02.png
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/grb.png
Općina Ervenik zauzima površinu od 212,28 km2, što čini 7,1% teritorija Županije.
Općina Ervenik obuhvaća 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro polje, Oton, Pađene i Radučić