Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

10.08.2022. | 17:03by JUO Ervenik

JAVNI POZIV za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 6 (šest) mjeseci u sklopu projekta „Zaželi za bolji Ervenik“, UP.02.1.1.16.0219

Naziv radnog mjesta: radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama u nepovoljnom položaju

 Broj traženih radnica: 14 (četrnaest)

Opis poslova:

  1. dostava lijekova, namirnica i drugih potrepština krajnjim korisnicima
  2. pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika
  3. pomoć u održavanju čistoće stambenih prostora
  4. pomoć pri oblačenju i svlačenju i održavanje higijene krajnjih korisnika
  5. pomoć u socijalnoj integraciji
  6. pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava korisnika (naručivanje kod liječnika, dostava pomagala, plaćanje računa i sl.)
  7. pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovor i druženje, uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima)

Cijeli tekst poziva nalazi se ovdje.

https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/grb.png
Općina Ervenik zauzima površinu od 212,28 km2, što čini 7,1% teritorija Županije.
Općina Ervenik obuhvaća 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro polje, Oton, Pađene i Radučić