JAVNI POZIV Korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2023. godini

24.10.2023. | 21:11by JUO Ervenik

Sukladno članku 289. stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi ( „Narodne novine“ br.18/22, 46/22, 119/22 i 71/23) dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade (samac ili kućanstvo) koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna, a sukladno točki V. Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2023. godinu („Narodne novine“ br. 5/23), mjerilo za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je iznos od 155,29 eura po korisniku za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Stoga se pozivaju svi korisnici zajamčene minimalne naknade (samci i kućanstva) da od 25.listopada 2023.g. mogu podnositi zahtjeve za troškove ogrjeva u 2023. godini.

Zahtjevi se može podnositi na pisanom obrascu koji se može preuzeti na službenim stranicama Općine Ervenik  www.ervenik.hr  ili u zgradi općine na adresi : Ervenik, Butiga 24, svakim radnim danom u radno vrijeme Općinske uprave zaključno do 17. studenog 2023.

Uz zahtjev je obavezno priložiti:

  • Izjavu korisnika da se grije na drva
  • Presliku broja tekućeg, žiro ili zaštićenog računa

Popunjeni zahtjevi mogu se predati:

– osobno u zgradi Općinske uprave ( Butiga 24, Ervenik )

– elektronskim putem na E-mail Općine: opcina.ervenik@gmail.com i

– redovitom poštom na adresu: ( Butiga 24,22 306 Ervenik )


JAVNI POZIV KORISNICIMA ZMN-a

Obrazac zahtjeva

https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/grb.png
Općina Ervenik zauzima površinu od 212,28 km2, što čini 7,1% teritorija Županije.
Općina Ervenik obuhvaća 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro polje, Oton, Pađene i Radučić