JAVNI POZIV za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od četiri ( 4 ) mjeseca u  Programu javnih radova- „Uredimo javni prostor“

I  Opis Programa, aktivnosti i poslovi koje će obavljati osobe uključene u javni rad:   Javnim radom u Općini Ervenik planira se zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada koji zbog prometne izoliranosti nisu konkurentni za zapošljavanje u drugim mjestima, te općenito poboljšanje života u lokalnoj zajednici kroz uređenje objekata i uređaja od javnog...

OGLAS za prijam radnika/ce u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe projekta „Zaželi ruku podrške“ kodni broj SF.3.4.11.01.560

Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za otvoreni trajni poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ broj poziva: SF.3.4.11.01.0560 i članka 47. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.1/21), Općinski načelnik Općine...

https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/grb.png
Općina Ervenik zauzima površinu od 212,28 km2, što čini 7,1% teritorija Županije.
Općina Ervenik obuhvaća 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro polje, Oton, Pađene i Radučić