javna rasprava

7 Items

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ervenik

by Jedinstveni upravni odjel

Na temelju članka 94. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i Zaključka Načelnika Općine Ervenik KLASA:350-02/17-01/2, URBROJ:2182/14-01-17-1, od 13. ožujka 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Ervenik kao Nositelj izrade objavljuje   JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ervenik Javna rasprava o Prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana […]

STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE ERVENIK – POZIV

by Jedinstveni upravni odjel

U postupku izrade Strateškog razvojnog programa kojim će se utvrditi razvojni ciljevi prema društveno – gospodarskom razvoju Općine Ervenik, a u svezi provedbe mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020,  pozivaju se svi predstavnici gospodarskog i društvenog sektora da aktivno sudjeluju […]

Projekti u Općini Ervenik – sažetak

by Jedinstveni upravni odjel

Sukladno Odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja, objavljeno u „Službenom vjesniku“ Šibensko – kninske županije br. 10/07 i 9/11, te u skladu sa smjernicama Programa ukupnog razvoja (PUR) kao strateškog razvojnog dokumenta Općina Ervenik već duže vrijeme potiče aktivnosti vezane za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) i kongeneraciju CHP (Combined Heat and Power) s ciljem […]

Sazvana 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Ervenik

by Jedinstveni upravni odjel

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Ervenik  održat će se dana 21. 12. 2012. god. (petak) u prostorijama vijećnice u Erveniku s početkom rada u 10.00 h. Za sjednicu Vijeća se predlaže slijedeći Dnevni red 1.Zapisnik sa 24. sjednice Vijeća – verifikacija 2. Izmjene i dopune (I) Proračuna Općine Ervenik za 2012. godinu 3. Prijedlog Proračuna Općine […]

Skip to content