akti

10 Items

Poziv na IV. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik

by Jedinstveni upravni odjel

Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan, 23.12. 2017. god. (subota)  koja će se održati u prostorijama vijećnice u MO Radučić u Radučiću s početkom rada u 10.00 h. Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći Dnevni red […]

Odluka o istovremenom održavanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i članove Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Ervenik

by Jedinstveni upravni odjel

Na temelju članka 59. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, te članka 29. Statuta Općine Ervenik „Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije br. 13/01, 4/06 i 10/09 Općinsko vijeće Općine Ervenik na svojoj 11. sjednici od 15. 05. 2015. godine donosi   […]

ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ervenik

by Jedinstveni upravni odjel

Općinsko vijeća Općine Ervenik je na sjednici od 27. 11.2014. godine donijelo Odluku o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Ervenik koja je objavljena u „Službenom vjesniku“ Šibensko-kninske županije broj 3/2015. Redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavaju se svake četvrte godine, a posljednji redovni izbori održani su 18. 12. 2010. godine. […]

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MJESTA

by Jedinstveni upravni odjel

Na području OPĆINE ERVENIKodređuju se sljedeća glasačka mjesta: 1. glasačko mjesto broj 1. BIRAČKO MJESTO 1 PROSTORIJE MJESNOG ODBORA ERVENIK, ERVENIK koje obuhvaća birače s prebivalištem u RVENIK: ARAMBAŠIĆI, BALIĆI, BUTIGA, ERVENIK, KOČEVIĆ, KONČAREVIĆI, KOVAČEVIĆI, KOVAČEVIĆI KOD MLINA, MRDALJI, OBRUČ, PESLAČI, ROMANIĆI, ROMIĆI, SUBOTIĆI, TONKOVAC, TRAVICE 1, TRAVICE 2, VUČKOVIĆI, VUJANIĆI 1, VUJANIĆI 2, ŽEŽELJI […]

Općina Ervenik potpisala Sporazum o suradnji na provedbi projekta „Kamenim putovima uz Krku“

by Jedinstveni upravni odjel

Sporazuma o suradnji potpisali su dana 31. 10. 2013. godine gradonačelnica Grada Knina i načelnici općina Kistanje, Ervenik, Biskupija, Promina, Civljane i Kijevo. Sporazumom je iskazan zajednički interes i potreba djelovanja radi zadovoljenja zajedničkih potreba za gospodarskim oporavkom i uspostavom dugoročne suradnje radi provedbe tematskog Projekta pod nazivom „Kamenim putovima uz Krku“ koji ima za […]

Sazvana 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Ervenik

by Jedinstveni upravni odjel

Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 predsjednik Općinskog vijeća Općine Ervenik saziva 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan 21. 03. 2013. god. (četvrtak) koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku, Butiga 24 s početkom rada u 10.00 sati. Za sjednicu Vijeća […]

ZAHTJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA

by Jedinstveni upravni odjel

»Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja«, utvrđuju i propisuju preventivne mjere čijom će se implementacijom umanjiti posljedice i učinci djelovanja prirodnih i antropogenih katastrofa i velikih nesreća po kritičnu infrastrukturu te povećati stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša.

Skip to content