Poziv na 8.sjednicu Općinskog vijeća

23.07.2022. | 14:57by JUO Ervenik

Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik (”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije, broj 04/06 i 10/09) i članka 34. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 1/21) sazivam 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik za dan 30. 08. 2022. god. (utorak) koja će se održati u Erveniku – prostorije vijećnice s početkom rada u 11.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

D n e v n i   r e d

1. Evidencija odaziva vijećnika, utvrđivanje kvoruma
2. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća
3. Aktualni sat
4. Prijedlog odluke o redukciji javne rasvjete
5. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite
6. Razno

Predsjednik

Mirko Kovačević, prof.

https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/grb.png
Općina Ervenik zauzima površinu od 212,28 km2, što čini 7,1% teritorija Županije.
Općina Ervenik obuhvaća 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro polje, Oton, Pađene i Radučić