Objave : 05. 12. 2012.

1 Item

Europska godina građana

by Jedinstveni upravni odjel

2013. godina je i službeno proglašena Europskom godinom građana. Događanja u Europskoj godini građana imat ce cilj približiti ljudima mogućnosti koje nude prava u EU  i koje politike i programi postoje. Europska godina će takoder poticati raspravu građana cijele Europe o tome kako bi EU trebala izgledati u budućnosti te koje je reforme nužno donijeti […]

Skip to content