Objave : prosinac 2012

9 Items

Sazvana 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Ervenik

by Jedinstveni upravni odjel

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Ervenik  održat će se dana 21. 12. 2012. god. (petak) u prostorijama vijećnice u Erveniku s početkom rada u 10.00 h. Za sjednicu Vijeća se predlaže slijedeći Dnevni red 1.Zapisnik sa 24. sjednice Vijeća – verifikacija 2. Izmjene i dopune (I) Proračuna Općine Ervenik za 2012. godinu 3. Prijedlog Proračuna Općine […]

Objavljeni natječaji Fonda za sufinaciranje projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

by Jedinstveni upravni odjel

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 12. prosinca 2013. devet natječaja za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za koje su planirana sredstva u iznosu od 84,5 milijuna kuna. Natječaji su objavljeni na web stranici Fonda i u Narodnim novinama br. 137/12, a svoje projekte na iste mogu kandidirati […]

Ministarstvo turizma objavilo JAVNI POZIV za identifikaciju turističkih projekata za prijavu na Strukturne fondove EU

by Jedinstveni upravni odjel

Predmet javnog poziva je identifikacija  razvojnih turističkih projekata prihvatljivih za financiranje iz Strukturnih fondova EU u 2013. godini i u financijskoj perspektivi 2014-2020. sukladno tematskim ciljevima EU i temeljem strateških smjernica razvoja hrvatskog turizma. Javnim pozivom se kroz iskaz interesa nositelja turističkih projekata koji imaju namjeru aplicirati na Strukturne fondove EU formira bazaprojekata i obavlja […]

Tradicijska riznica: Narodna igra “Kamena s ramena”

by Jedinstveni upravni odjel

Kamena s ramena je stara narodna igra, koja se igrala u svim svečanijim prilikama i svatovima, a igra se i danas. Igra je popularna u Dalmatinskoj zagori i Hercegovini. Iako ne postoje u pisanom obliku, pravila su uglavnom slična na svim područjima gdje je igra popularna. Za igru je potreban oveći kamen, s jednom blažom […]

Usvojen polugodišnji izvještaj o radu i izvršenju proračuna

by Jedinstveni upravni odjel

Na 24. sjednici Općinskog vijeća Općine Ervenik održane dana 19.10.2012. godine Općinski načelnik Općine Ervenik podnio je Polugodišnji izvještaj o radu i izvršenju Proračuna za 2012. godinu.  Izvještaj je usvojen sa 6 glasova „ZA“ i 2 „PROTIV“. Polugodišnji izvještaj o radu i izvršenju Proračuna za 1-6/2012. godinu IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERVENIK ZA 1-6/2012. godinu

Plan gospodarenja otpadom Općine Ervenik

by Jedinstveni upravni odjel

Osiguranje uvjeta za postupanje s komunalnim otpadom obveza je gradova i općina.  U skladu sa Zakonom o otpadu  (NN 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09)  a prema članku 7., Općina Ervenik donijela je Plan gospodarenja otpadom. Plan gospodarenja otpadom Općine Ervenik za razdoblje od 2010.  –  2017. godine (u daljnjem tekstu: Plan gospodarenja otpadom Općine Ervenik) […]

Europska godina građana

by Jedinstveni upravni odjel

2013. godina je i službeno proglašena Europskom godinom građana. Događanja u Europskoj godini građana imat ce cilj približiti ljudima mogućnosti koje nude prava u EU  i koje politike i programi postoje. Europska godina će takoder poticati raspravu građana cijele Europe o tome kako bi EU trebala izgledati u budućnosti te koje je reforme nužno donijeti […]

Skip to content