Odluka o osnivanju Stožera CZ Općine Ervenik

Odluka o imenovanju povjerenika CZ Općine Ervenik

Plan aktivnosti za požarnu sezonu 2021.

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA Civilne zaštite za 2021.

SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Ervenik za period od 2021. do 2024. godine

Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite

Plan aktivnosti za požarnu sezonu 2020.

Analiza stanja sustava Civilne zaštite za 2019. godinu


Zahtjev za izdavanje propusnice


PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZASTITE – OPCINA ERVENIK

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA

Prilozi plana djelovanja Ervenik

TABLICA S PODACIMA O ČLANOVIMA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ERVENIK

ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ERVENIK

Poslovni o radu Stožera civilne zaštite Općine Ervenik


PLAN CIVILNE ZAŠTITE


PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA


Procjena ugroženosti ugroženosti stanovništva,materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Općine Ervenik