Odluka o osnivanju i imenovanju Szožera civilne zaštite

Program aktivnosti za požarnu sezonu 2020.


Zahtjev za izdavanje propusnice


PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZASTITE – OPCINA ERVENIK

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA

Prilozi plana djelovanja Ervenik

TABLICA S PODACIMA O ČLANOVIMA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ERVENIK

ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU ŠTOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ERVENIK

POSLOVNIK O RADU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ERVENIK


PLAN CIVILNE ZAŠTITE


PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA


Procjena ugroženosti ugroženosti stanovništva,materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Općine Ervenik