2021.

Plan prijema u službu za 2021. godinu

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

2020.

Plan klasifikacijskih oznaka za 2021.

Plan prijema u službu za 2020. godinu

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Ervenik

2019.

ODLUKA o proceduri naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih, a ne neplaćenih potraživanja Općine Ervenik

Plan-prijema-u-službu-za-2019.-godinu

Izmjene i dopune (III) Pravilnika o korištenju vozila i mobitela

Službeni vjesnik 5/2019

PRAVILNIK o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ervenik …………………………. 9

2018.

Plan-prijema-u-službu-za-2018.-godinu


2016.

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika JUO Općine Ervenik

Odluka o imenovanju sluzbenik za informiranje

Odluka o katalogu informacija

Plan prijema u službu za 2016. godinu


2015.

–> Stvranje ugovornih obveza_procedura
–> Procedura zaprimanja racuna


 

„Službeni vjesnik“ Šibensko – kninske županije br. 5/2015

OPĆINA ERVENIK – OPĆINSKI NAČELNIK

  1. PLAN prijema u službu za 2015. godinu ……. str. 56
  2. SISTEMATIZACIJA radnih mjesta u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ervenik ……………………….str.57

 

 

2013.

Izmjene i dopune (II) PRAVILNIK-a o načinu uporabe i prava vezanih za korištenje službenih vozila, reprezentacije, mobilnih službenih telefona te potpisivanja narudžbi

„Službeni vjesnik“ Šibensk-kninske županije br. 2

OPĆINSKI NAČELNIK

  1. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Ervenik za 2012. godinu
  2. Plan nabave Općine Ervenik za 2013. godinu

2012.

1. PLAN nabave u Općini Ervenik za 2012. godinu (br.4., str. 63)

2011.

1. ODLUKA o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 1., str. 82)

2. PRAVILNIK o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ervenik (br. 1., str. 82)

3. PRAVILNIK o dodatku za uspješnost na radu  (br. 1., str. 84)

4. PLAN prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ervenik za 2011. godinu (br. 5., str. 56)

5. PLAN nabave Općine Ervenik za 2011. godinu

2010.

1. Izmjene i dopune (I) PRAVILNIK-a o načinu uporabe i prava vezanih za korištenje službenih vozila, reprezentacije, mobilnih službenih telefona te potpisivanja narudžbi

2. ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora u Općini Ervenik  ( Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 14., str. 47)

2009.

1. PRAVILNIK o načinu uporabe i prava vezanih za korištenje službenih vozila, reprezentacije,mobilnih službenih telefona te potpisivanja narudžbi