Za obavljanje stručnih poslova koji su temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugih posebnih zakona preneseni na Općinu Ervenik, odlukom Općinskog vijeća Općine Ervenik osnovan je Jedinstveni upravni odjel.

Službenici
1. Pročelnik
Momir Novaković, profesor (Visoka školska sprema)

2. Referent za praćenje stanja u prostoru – komunalni redar
Zdravko Šegan (Srednja stručna sprema)

Namještenici
1. Dostavljač-pomoćni tehnički poslovi, spremačica
Biljana Kanazir (Srednja školska sprema)