Proračun Općine Ervenik za 2020. godinu

Proračun Općine Ervenik za 2020. godinu

Odluka o izvršenju proračuna Općine Ervenik za 2020. godinu

Plan razvojnih programa Proračuna za 2020. s projekcijama