Proračun Općine Ervenik za 2020. godinu

Proračun Općine Ervenik za 2020. godinu

Odluka o izvršenju proračuna Općine Ervenik za 2020. godinu

Plan razvojnih programa Proračuna za 2020. s projekcijama

Program-djelatnosti-socijalne-skrbi-za-2020.

Program-gradnje-kom.-inf.-za-2020

Program-jav.pot.u-vatrogastvu-za-2020.

Program-održ.kom_.infr_.za-2020.

Program-javnih-potreba-u-kulturi-za-2020.


⊕ Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ervenik 01.01.-30.06.2020.

Rebalans I. proračuna Općine Ervenik za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu

Godišnji obračun proračuna 2019. Ervenik

Odluka o raspodjeli rezultata za 2019.godinu