1. Prostorni plan uređenja Općine Ervenik objavljen je u „Službenom vjesniku“ Šibensko-kninkse županije br. 10/07
  2. Izmjene i dopune PPUO Ervenik objavljene su u „Službenom vjesniku“ Šibensko – kninske županije br. 9/11
  3. Urbanistički Plan uređenja poduzetničke zone Pađene objavljen je u „Službenom vjesniku“ Šibensko-kninske županije br. 7/12