Publikacije

2 Items

ZAHTJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA

by Jedinstveni upravni odjel

»Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja«, utvrđuju i propisuju preventivne mjere čijom će se implementacijom umanjiti posljedice i učinci djelovanja prirodnih i antropogenih katastrofa i velikih nesreća po kritičnu infrastrukturu te povećati stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša.

Ruralni razvoj EU nakon 2013. / Vodič kroz prijedloge Europske komisije

by Jedinstveni upravni odjel

Brošura opisuje novosti i osnovne značajke europske ruralne politike koja će doživjeti bitne promjene u sljedećem programskom razdoblju 2014.-2020. u kojem će i Hrvatska postati dijelom EU-a. Nova politika ruralnog razvoja smještena u okvir strategije Europa 2020. najavljuje se kao sveobuhvatna i prilagodljiva. Velika novost je povezivanje različitih politika u ruralnim područjima te s tim […]

Skip to content