izvještaj

1111 of 11 items

Usvojen polugodišnji izvještaj o radu i izvršenju proračuna

by Jedinstveni upravni odjel

Na 24. sjednici Općinskog vijeća Općine Ervenik održane dana 19.10.2012. godine Općinski načelnik Općine Ervenik podnio je Polugodišnji izvještaj o radu i izvršenju Proračuna za 2012. godinu.  Izvještaj je usvojen sa 6 glasova „ZA“ i 2 „PROTIV“. Polugodišnji izvještaj o radu i izvršenju Proračuna za 1-6/2012. godinu IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERVENIK ZA 1-6/2012. godinu