Objave : 18. 03. 2020.

1 Item

Odluka o aktiviranju Stožera civilne zaštite Općine Ervenik

by Jedinstveni upravni odjel

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15 i 118/18), članka 13. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava Civilne zaštite „Narodne novine“ i članka 49. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 13/01,4/06,10/09,12/15 i 02/16), općinski načelnik donosi O D L […]

Skip to content