Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan _03.04. 2019. god. (srijeda)  koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku, Butiga 24 s početkom rada u 10.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

Dnevni red

  1. Evidencija odaziva vijećnika i utvrđivanje kvoruma
  2. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Vijeća
  3. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Ervenik
  4. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu
  5. Izmjena i dopuna (I) Odluke o ustrojstvu i djelokrugu JUO Općine Ervenik
  6. Razno

 

Predsjednik
Mirko Kovačević, prof.