Objave : 19. 05. 2015.

1 Item

Odluka o istovremenom održavanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i članove Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Ervenik

by Jedinstveni upravni odjel

Na temelju članka 59. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, te članka 29. Statuta Općine Ervenik „Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije br. 13/01, 4/06 i 10/09 Općinsko vijeće Općine Ervenik na svojoj 11. sjednici od 15. 05. 2015. godine donosi   […]

Skip to content