Objave : 14. 05. 2015.

1 Item

IZBORNA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI ERVENIKU

by Jedinstveni upravni odjel

  Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12) i članka 33. stavka 1. podstavke 6., a u vezi sa člancima 20. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., – pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), […]

Skip to content