Objave : 05. 05. 2015.

1 Item

ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ervenik

by Jedinstveni upravni odjel

Općinsko vijeća Općine Ervenik je na sjednici od 27. 11.2014. godine donijelo Odluku o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Ervenik koja je objavljena u „Službenom vjesniku“ Šibensko-kninske županije broj 3/2015. Redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavaju se svake četvrte godine, a posljednji redovni izbori održani su 18. 12. 2010. godine. […]

Skip to content