Objave : svibanj 2015

5 Items

IZBORNA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE ERVENIKU ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA ERVENIK

by Jedinstveni upravni odjel

Na osnovi članka 23.stavak 2.Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12) u svezi članka 6.Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ervenik („Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije br.3/2015) i članka 33.stavka 1. podstavke 6., a u vezi sa člancima 20. i 65.Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i […]

Odluka o istovremenom održavanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i članove Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Ervenik

by Jedinstveni upravni odjel

Na temelju članka 59. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, te članka 29. Statuta Općine Ervenik „Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije br. 13/01, 4/06 i 10/09 Općinsko vijeće Općine Ervenik na svojoj 11. sjednici od 15. 05. 2015. godine donosi   […]

IZBORNA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI ERVENIKU

by Jedinstveni upravni odjel

  Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12) i članka 33. stavka 1. podstavke 6., a u vezi sa člancima 20. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., – pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), […]

OBAVIJEST O DEŽURSTVIMA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE ERVENIK

by Jedinstveni upravni odjel

Sukladno uputi Državnog Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske u svezi provedbe izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koji će se održati u nedjelju dana 31.svibnja 2015. potrebno je na oglasnoj ploči i web stranici Općine Ervenik objaviti obavijest o dežurstvima OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE ERVENIK koje se […]

ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ervenik

by Jedinstveni upravni odjel

Općinsko vijeća Općine Ervenik je na sjednici od 27. 11.2014. godine donijelo Odluku o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Ervenik koja je objavljena u „Službenom vjesniku“ Šibensko-kninske županije broj 3/2015. Redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavaju se svake četvrte godine, a posljednji redovni izbori održani su 18. 12. 2010. godine. […]

Skip to content