Objave : 17. 03. 2015.

3 Items

Javni radovi

by Jedinstveni upravni odjel

Objavljena su dva oglasa za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova na području Općine Ervenik. Program javnih radova je mjera zapošljavanja kojoj su inicijatori i izvršitelji jedinice lokalne samouprave i institucije u njihovu vlasništvu, nevladine udruge i druge institucije. Temelji se na društveno korisnom radu i mora biti neprofitan i nekonkurentan […]

Skip to content