Objave : 23. 02. 2015.

1 Item

ODLUKU o nazivu ulice u Erveniku

by Jedinstveni upravni odjel

Na temelju članka 29. Statuta Općine Ervenik (“Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije broj: 13/01,04/06 i 10/09), Općinsko vijeće Općine Ervenik na 9. sjednici održane dana 13. 06.2014. godine, d o n o s i ODLUKU o nazivu ulice u Erveniku, Općina Ervenik 1. Naziv ulice „Arambašići“ u zaseoku Graonje u mjestu Ervenik mijenja se u naziv […]

Skip to content