Objave : 12. 02. 2015.

1 Item

Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik

by Jedinstveni upravni odjel

Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik za dan _17. 02. 2015. god. (utorak) koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku, Butiga 24 s početkom rada u 10.00 h. Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći Dnevni red […]

Skip to content