Objave : veljača 2015

2 Items

ODLUKU o nazivu ulice u Erveniku

by Jedinstveni upravni odjel

Na temelju članka 29. Statuta Općine Ervenik (“Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije broj: 13/01,04/06 i 10/09), Općinsko vijeće Općine Ervenik na 9. sjednici održane dana 13. 06.2014. godine, d o n o s i ODLUKU o nazivu ulice u Erveniku, Općina Ervenik 1. Naziv ulice „Arambašići“ u zaseoku Graonje u mjestu Ervenik mijenja se u naziv […]

Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik

by Jedinstveni upravni odjel

Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik za dan _17. 02. 2015. god. (utorak) koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku, Butiga 24 s početkom rada u 10.00 h. Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći Dnevni red […]

Skip to content