Objave : 09. 09. 2014.

1 Item

Najava 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Ervenik

by Jedinstveni upravni odjel

Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik za dan 12. 09. 2014. god. (petak) koja će se održati u prostorijama vijećnice MO u Pađenima s početkom rada u 10.00 h. Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći  Dnevni red   […]

Skip to content