Objave : lipanj 2014

1 Item

by Jedinstveni upravni odjel

Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik za dan 13. 06. 2014. god. (petak) koja će se održati u prostorijama vijećnice Mjesnog odbora u Mokrom Polju, Mokro Polje – centar s početkom rada u 10.00 h. Za sjednicu Vijeća […]

Skip to content