Objave : 06. 05. 2014.

1 Item

Završni radovi na sanaciji i modernizaciji ceste u Radučiću

by Jedinstveni upravni odjel

Projekt sanacije i modernizacije nerazvrstane ceste između zaseoka Radići Donji – Bjelobrci u završnoj je fazi. Prema informaciji od predstavnika izvođača radova „Ceste Šibenik“ d.o.o. ova do jučer slabo prohodana cesta već danas 6.5.2014. god. postaće moderna i suvremena prometnica koja se gotovo cijelom svojom dionicom kao poveznica ovog dijela Općine i „Nacionalnog parka Krka“ […]

Skip to content