Objave : ožujak 2014

1 Item

Najava 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Ervenik

by Jedinstveni upravni odjel

Općinsko vijeće Općine Ervenik održat će svoju 5. sjednicu na dan 14.03.2014. god. (petak) koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku s početkom rada u 10.00 h. Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći Dnevni red 1. Verifikacija zapisnika sa 3. i 4. sjednice Općinskog vijeća 2. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude za […]

Skip to content