Objave : 17. 01. 2014.

1 Item

JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Ervenik

by Jedinstveni upravni odjel

Općina Ervenik objavila je JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Ervenik. Predmet natječaja je održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Ervenik 2014.-2017. – na temelju ugovora o povjeravanju poslova a Ugovor će biti sklopljen do 31.12.2017. Dokumentaciju za natječaj možete preuzeti na: http://www.ervenik.hr/natjecaji/

Skip to content