Objave : 06. 01. 2014.

1 Item

Božićna čestitka za pravoslavni Božić

by Jedinstveni upravni odjel

Svim sugrađanima pravoslavne vjeroispovijesti sretan i blagoslovljen Božić. „Mir Božji, Hristos se rodi“! Načelnik Predrag Burza —————————————————— Свиm сугрaђaниma прaвoслaвнe вjeрoиспoвиjeсtи срetaн и блaгoслoвљeн Бoжић. „Mир Бoжjи, Хрисtoс сe рoди“! Нaчeлниk Прeдрaг Бурзa

Skip to content