Objave : 26. 11. 2013.

1 Item

Najava 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Ervenik

by Jedinstveni upravni odjel

Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 3. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan 27. studeni 2013. god. (srijeda)  koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku s početkom rada u 10.00 sati. Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći: Dnevni red Zapisnik […]

Skip to content