Objave : listopad 2013

1 Item

Objava oglasa o zasnivanju radnih odnosa po Programu „Javni radovi“

by Jedinstveni upravni odjel

Sukladno mjerama aktivne politike zapošljavnja u sklopu Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja u Republici Hrvtaskoj za razdoblje 2011.- 2013. godina u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Općina Ervenik je raspisala oglase o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme za 20 radnih mjesta radi provedbe javnih radova koji obuhvaćaju poslove održavanja i uređenja javnih površina […]

Skip to content