Objave : 22. 05. 2013.

2 Items

OGLAS o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova

by Jedinstveni upravni odjel

Na temelju članka 19. i članka 29. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”broj 86/08 i 61/11) i Zaključka načelnika Općine Ervenik o provedbi programa javnih radova na području općine Ervenik u 2013.g., od 17. svibnja 2013.g., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ervenik objavljuje OGLAS o zasnivanju […]

REZULTATE IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ERVENIK

by Jedinstveni upravni odjel

REZULTATE IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE ERVENIK I. Od ukupno 1.492 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 667 birača, odnosno 44,71%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 667 birača, odnosno 44,71%. Važećih listića bilo je 635, odnosno 95,20%. Nevažećih je bilo 32 listića, odnosno 4,80%. II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:   […]

Skip to content