Objave : 08. 02. 2013.

1 Item

JAVNI POZIV radi rješavanja imovinsko – pravnih odnosa nad česticama zemljišta u obuhvatu Vjetroparka „Krš – Pađene“

by Jedinstveni upravni odjel

C.E.M.P. d.o.o. Zagreb, ul. Fra Luje Maruna 24, kao investitora izgradnje Vjetroparka „KRŠ-PAĐENE“, po zastupanju odvjetnika Željka Lončara iz Splita u predmetu rješavanja imovinsko-pravnih poslova u postupku nepotpunog izvlaštenja nad česticama zemljišta u obuhvatu Vjetroparka „Krš Pađene“, poziva sve vlasnike, odnosno njihove nasljednike nekretnina upisanih u Zemljišnu knjigu Općinskog suda u Kninu, k.o. Pađene da […]

Skip to content