Najnovije vijesti

javni-radovi-2013

Javni radovi

Objavljena su dva oglasa za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova na području Općine Ervenik. Program javnih radova je mjera zapošljavanja kojoj su inicijatori i izvršitelji jedinice lokalne samouprave i institucije u njihovu vlasništvu, nevladine udruge i druge institucije. Temelji se na društveno korisnom radu i mora biti neprofitan i nekonkurentan […]

javna nabava

Plan nabave za 2015. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi  (N. N. br : 90/11,83/13,143/13 i  13/14), i objavljujemo Plan nabave za 2015. godinu      

ODLUKU o nazivu ulice u Erveniku

Na temelju članka 29. Statuta Općine Ervenik (“Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije broj: 13/01,04/06 i 10/09), Općinsko vijeće Općine Ervenik na 9. sjednici održane dana 13. 06.2014. godine, d o n o s i ODLUKU o nazivu ulice u Erveniku, Općina Ervenik 1. Naziv ulice „Arambašići“ u zaseoku Graonje u mjestu Ervenik mijenja se u naziv […]

OPCINSKO-VIJECE

Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik

Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik za dan _17. 02. 2015. god. (utorak) koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku, Butiga 24 s početkom rada u 10.00 h. Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći Dnevni red […]

OPCINSKO-VIJECE

Najava 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Ervenik

Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik za dan  18. 12. 2014. god. (četvrtak) koja će se održati u prostorijama vijećnice MO Radučić s početkom rada u 10.00 h.   Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći   Dnevni red […]

Dionica u zaseoku Opačići, Mokro Polje

Modernizacija dionica nerazvrstanih cesta

Uređenjem i modernizacijom dionica nerazvrstanih cesta u Mokrom Polju i Pađenima u zaseocima Opačići i Dragojle Općina Ervenik završava sa realizacijom Programa održavanja cestovne komunalne infrastrukture za 2014. godinu. Ukupna dužina moderniziranih dionica nerazvrstanih cesta u ova dva zaseoka iznosi 815 metara. U okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog […]

Izvršna vlast

predragburza

Predrag Burza

Načelnik Općine Ervenik
zamjenik

Mirko Kovačević

Zamjenik načelnika

Pozdravna poruka

Poštovani posjetitelji naših mrežnih stranica,

pred Vama je nova službena mrežna stranica Općine Ervenik. Nove informatičko-komunikacijske tehnologije i Internet postaju važan segment rada svake lokalne samouprave pa tako i naše. Nadamo se da će stranice poslužiti kao sredstvo dvosmjerne komunikacije lokalne samouprave i građana kao i sredstvo promocije naše zajednice.
Vjerujemo da je ovo samo mali korak u približavanju našeg rada građanima. Naša službena mrežna stranica redovito će se nadopunjavati sadržajem, u čemu će moći participirati udruge, ustanove ali i pojedinci sve u cilju da ovo virtualno mjesto bude mjesto informiranja i razmjene ideja.
Sigurni smo da ćete na ovim stranicama pronaći informacije o svim događajima i novostima u našoj općini te mnoštvo ostalih korisnih informacija.

NAČELNIK
Predrag Burza

Najava događanja