Najnovije vijesti

drva-1

POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE NAKNADE TROŠKOVA OGRJEVA U 2015. GOD.

Pozivaju se svi građani s prebivalištem na području Općine Ervenik koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socjalnu skrb i koji imaju pravo na naknadu troškova za ogrijev da podnesu zahtjev za naknadu na adresu:   OPĆINA ERVENIK 22 306 ERVENIK, BUTIGA 24   Rok za predaju dokumentacije je 30.11. 2015. godine   POTREBNA DOKUMENTACIJA: […]

mjesniizbori

IZBORNA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE ERVENIKU ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA ERVENIK

Na osnovi članka 23.stavak 2.Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12) u svezi članka 6.Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ervenik („Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije br.3/2015) i članka 33.stavka 1. podstavke 6., a u vezi sa člancima 20. i 65.Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i […]

mjesniizbori

Odluka o istovremenom održavanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i članove Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Ervenik

Na temelju članka 59. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, te članka 29. Statuta Općine Ervenik „Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije br. 13/01, 4/06 i 10/09 Općinsko vijeće Općine Ervenik na svojoj 11. sjednici od 15. 05. 2015. godine donosi   […]

mjesniizbori

IZBORNA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI ERVENIKU

  Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12) i članka 33. stavka 1. podstavke 6., a u vezi sa člancima 20. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., – pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), […]

mjesniizbori

OBAVIJEST O DEŽURSTVIMA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE ERVENIK

Sukladno uputi Državnog Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske u svezi provedbe izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koji će se održati u nedjelju dana 31.svibnja 2015. potrebno je na oglasnoj ploči i web stranici Općine Ervenik objaviti obavijest o dežurstvima OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE ERVENIK koje se […]

mjesniizbori

ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ervenik

Općinsko vijeća Općine Ervenik je na sjednici od 27. 11.2014. godine donijelo Odluku o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Ervenik koja je objavljena u „Službenom vjesniku“ Šibensko-kninske županije broj 3/2015. Redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavaju se svake četvrte godine, a posljednji redovni izbori održani su 18. 12. 2010. godine. […]

Izvršna vlast

predragburza

Predrag Burza

Načelnik Općine Ervenik
zamjenik

Mirko Kovačević

Zamjenik načelnika

Pozdravna poruka

Poštovani posjetitelji naših mrežnih stranica,

pred Vama je nova službena mrežna stranica Općine Ervenik. Nove informatičko-komunikacijske tehnologije i Internet postaju važan segment rada svake lokalne samouprave pa tako i naše. Nadamo se da će stranice poslužiti kao sredstvo dvosmjerne komunikacije lokalne samouprave i građana kao i sredstvo promocije naše zajednice.
Vjerujemo da je ovo samo mali korak u približavanju našeg rada građanima. Naša službena mrežna stranica redovito će se nadopunjavati sadržajem, u čemu će moći participirati udruge, ustanove ali i pojedinci sve u cilju da ovo virtualno mjesto bude mjesto informiranja i razmjene ideja.
Sigurni smo da ćete na ovim stranicama pronaći informacije o svim događajima i novostima u našoj općini te mnoštvo ostalih korisnih informacija.

NAČELNIK
Predrag Burza

Najava događanja